Försåvitt hyresgästen ej betalar sin arrende inom tidrymd går ärendet åt Intrum Justitia såsom skickar ut inkassokrav. Ifall hyresgästen fastän inkassokravet icke betalar skickas ärendet fortsättningsvis åt Kronofogden stäv avhysning.Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen inför varje kalendermånads utgång. Du får hyresavi… Read More


Dödsboet ska säga upp kontraktet samt bilägga ett dödsfallsintyg. Ifall du såsom sammanboende vill Hem över inom lägenheten bör du kontakta Stena Fastigheter för att notera om kontraktet.Farligt avfall lämnas på ortens återvinningscentraler samt ett klimatstationer. Kolla länk nedanför din Ställe.Ingen utom tjänstemännen själva k… Read More


 Vi skriver inte Ifall det befintliga hyreskontraktet, inte med saken där avflyttande tillåts plita på ett bilaga till det befintliga kontraktet. Hbefinner sig tar saken där kvarboende ensamt ansvar förut kontraktet.Det är alltså icke Stena Fastigheter som avgör tvisten. Såsom huvudregel innefatta att saken där sambo alternativt make som… Read More


In the long term, You will likely commit significantly much less money operating being an unbiased support than as Section of a franchise. Also, being an unbiased, you are not tied to any pre-founded formulas for strategy, title, services available, and so forth. That is both of those an advantage in addition to a disadvantage. The advantage is you… Read More


For those who like Performing exterior, the options in assistance parts for example window cleaning and force washing are considerable. Household maid products and services offer you rather predictable hours; disaster restoration and cleanup can imply phone calls in the least several hours of the working day or night.Our abilities in specialised fa… Read More